Predlogaiu rabotu v Cehii s biometriceschim passportom